ข่าวประชาสัมพันธ์งานวิชาการ

bmโปรแกรม Bookmark ปี2559 เทอม 2

ลิงค์ดาวน์โหลด : https://drive.google.com/file/d/0B0ZmccNliHkgTzFpTnkweVQydEU/view?usp=sharing

ไฟล์ฐานข้อมูล Bookmark ปี2559 เทอม 2

ลิงค์ดาวน์โหลด : https://drive.google.com/file/d/0B0ZmccNliHkgMDBRQWZ0RG1DbW8/view?usp=sharing

 

New  โปรแกรม Bookmark ปี2560 เทอม 1 และไฟล์ฐานข้อมูล Bookmark ปี2560

flashdrive-2

ลิงค์ดาวน์โหลด :https://drive.google.com/drive/folders/1gMt_LccpxBLjNjEs11FuxiT4_3DvMpzD?usp=sharing

 

NEW มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560).pdf

555

ลิงค์ดาวน์โหลด : 

https://drive.google.com/drive/folders/1gMt_LccpxBLjNjEs11FuxiT4_3DvMpzD?usp=sharing